Vision csr
Image default
Business / Business Services

Cijfers rondom scheiding Culemborg en omgeving

Het aantal scheidingen (niet alleen in Culemborg, hoor) is statistisch gezien, toegenomen van 33% naar 39%. Gemeten over een periode van 11 jaar. In 2005 ging het nog om 33,4% en in 2016 is dit toegenomen tot maar liefst 39,1%. Aldus het CBS bezien over heel Nederland. Op 1.000 echtparen betekent dit een stijging van 9,1 echtparen naar 9,9 echtparen. Opvallend is dat de duur van het huwelijk ietsje is toegenomen voordat de echtelieden overgaan tot een scheiding. Ook in Culemborg en omgeving. Was men in 2005 gemiddeld 13,8 jaar getrouwd, in 2016 was men gemiddeld 15 jaar getrouwd voordat de koek helemaal op was. Ook is de leeftijd waarop met toch nog besluit te gaan scheiden, toegenomen. In 2005 waren mannen en vrouwen respectievelijk 43,7 en 40,7 jaar oud, in 2016 waren mannen en vrouwen respectievelijk 47,3 en 44 jaar oud voordat ze deze grote en allesbepalende stap durfden zetten.

Een scheiding in Culemborg en omgeving verdient een goede begeleiding

Al met al geven deze gemiddelde cijfers aan dat er een stijgende lijn is op te merken in het aantal scheidingen zowel in Culemborg als in de rest van Nederland. Als je ziet dat tegenwoordig haast 1 op de 10 huwelijken, dus 1 % het niet meer met elkaar ziet zitten, is het belangrijk om goed begeleid te worden wanneer het vraagstuk scheiden ter tafel komt.

Mediaton bij scheiding in Culemborg en omgeving geeft rust

Mr. Marieke de Mare van De Mare Mediation is geregistreerd mediator en heeft zich zowel als advocaat en als mediator gespecialiseerd in scheidingen in Culemborg en omgeving. Als mensen ervoor kiezen om ieder hun eigen weg te gaan na een al dan niet gelukkig of langdurig huwelijk, is het belangrijk om elkaar in waarde te laten en waardig afscheid van elkaar te nemen. Als er kinderen in het spel zijn, willen echtelieden deze wel eens inzetten voor eigen belang. Waardoor de echtelieden meer en meer met elkaar in conflict kunnen komen. Een scheiding is vaak voor niemand prettig, er verandert zoveel er komt zoveel op je af. Mediation zorgt ervoor dat de boel niet verder escaleert maar er juist goede, duidelijke en transparante afspraken met elkaar gemaakt worden. Een eerste stap naar een leven afzonderlijk van elkaar.