Vision csr
Business / Business Services

Verschillende soorten bedrijfspanden

Verschillende soorten bedrijfspanden

Bij het huren en verhuren van bedrijfspanden, is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende soorten bedrijfspanden. Binnen bedrijfspanden bestaan verschillen, die gevolgen hebben voor het huren en verhuren van panden. Bepaalde rechten en verplichtingen zijn de ene keer wel en de andere keer niet per wet geregeld. Dit artikel zal de verschillen tussen enkele bedrijfspanden toelichten, alsmede de toegevoegde waarde van een externe beheerder.

Kantoorpanden

Bij het huren of verhuren van kantoorpanden speelt het oppervlakte een belangrijke rol. Het oppervlakte is met name afhankelijk van het aantal werknemers. Elke werknemer heeft tussen de 18 en 25 vierkante meter aan werkruimte nodig. Bij een kantoor met een oppervlakte van minder dan 400 vierkante meter, is huren voor veel bedrijven verstandiger. Het kan verstandig zijn, om dit in een advertentie bij het verhuren extra toe te lichten.

Bedrijfshallen

Het is moeilijk in te schatten hoeveel ruimte een bedrijf precies nodig heeft.  De branche en de daadwerkelijke schaal van het produceren, zijn belangrijk voor het bepalen van de grootte van de bedrijfshal. Vaak hebben bedrijfshallen een groter oppervlakte, dan andere bedrijfspanden. Bij het verhuren van een grote bedrijfsruimte kan men dus benadrukken dat het een potentiële bedrijfshal is.

Winkelruimte

Bij het huren en verhuren van een winkelruimte hangt de prijs af van het oppervlak en de locatie. De welstandsklassen zijn variërend van A1 tot C2. De A1-locaties hebben het grootste oppervlakte en de beste locatie. Een logisch gevolg van deze locaties, is een hogere prijs. Bij het huren van een winkelruimte is het belangrijk om de mogelijkheden van reclame in het algemeen te bespreken. Met name de mogelijkheden van buitenreclame zijn het onderhandelen waard.

Bedrijfspanden kunnen dus onderling flink verschillen. Elke soort brengt bepaalde voordelen en nadelen met zich mee en andere kosten. Het is voor zowel huurder als verhuurder belangrijk om na te gaan wat andere opties zijn op de markt van bedrijfspanden. Huurbieding.nl is wat dit betreft dé oplossing. Huurbieding biedt een overzicht van beschikbare bedrijfspanden door heel het land. Voor zowel huurder als verhuurder is het bezoeken van Huurbieding ideaal!

 

https://www.huurbieding.nl